Thành lập Công ty TNHH An Biên Hải Phòng là nhà phân phối chính thức sản phẩm thiết bị vệ sinh TOTO tại 05 tỉnh Đông Bắc Việt Nam.
Thành lập Công ty CP TMDV An Biên tại Hồ Chí Minh là nhà phân phối chính thức sản phẩm thiết bị vệ sinh TOTO tại 16 tỉnh thành khu vực Nam Bộ, Nam Trung Bộ và Tây Nguyên.
 
Công ty CP TMDV An Biên thành lập chi nhánh tại TP. Nha Trang.

Thành lập Công ty CP TMDV An Biên Hà Nội

Công ty TNHH An Biên Hải Phòng thành lập chi nhánh tại TP. Quảng Ninh