Thành lập An Biên Hải Phòng là nhà phân phối chính thức sản phẩm thiết bị vệ sinh TOTO tại 05 tỉnh Đông Bắc Việt Nam.